Óvodánkban a keresztény szellemű nevelés, a keresztény értékrend áthatja a mindennapokat, és indirekt módon jut el a gyermekekhez. Leginkább a családokkal való kapcsolatunkban, egyéni bánásmódban, konfliktuskezelésben nyilvánul meg. Ünnepeink, hagyományaink is ebben az értékrendben gyökereznek. Gyermekeink hallanak életkori sajátosságaiknak megfelelő bibliai történeteket, énekeket.

   Az óvodai élet foglalkozásai: 
 •     anyanyelvi, irodalmi nevelés, mese ,vers
 •     mozgás- testnevelés foglalkozás
 •     ének-zene, énekes játék, gyermektánc
 •     környezet megismerésére nevelés, matematikai tapasztalatok szerzése
 •     vizuális nevelés

Sajátosságaink:
 •   művészetterápiás foglalkozások
 •   Veronika zeneterápia, zeneovi
 •   difrerenciált mozgás fejlesztés , gyermekjóga 
 •   sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése 
   
Külön szülői támogatást igénylő programok
 •   élményszerű  családi kirándulások a Mecsekre , Álmosvölgybe,  Bikalra, Bükkösdre,  stb. 
 •   bérletes Bóbitás bábszínházi előadások látogatása;
 •   múzeumlátogatás, múzeumpedagógus vezetésével a pécsi várostörténeti múzeumban, a nagycsoportos korú gyerekeknek;
 •   a „Pintér-kert” látogatása, a középső és a nagycsoportos korú gyerekeknek;
 •   bűvész előadás alkalomszerűen az óvodában;
 •   különleges, régi mesterséget űzők látogatása az óvodában, bemutatóval kísérve.
 • Óvodai élet hagyományos ünnepei
   
 • Óvodán belüli ünnepek    
 •    Mikulás
 •    Március 15.
 •    Húsvét
 •    Jeles napok
 •    Gyermeknap 
 •  
 • Nyílt ünnepek a szülők részvételével:
 •    Márton nap 
 •    Karácsony
 •    Farsang
 •    Anyák napja, Apák napja
 •    Nyár ünnep, évzáró – nagyok búcsúztatója
 •  
 • Hagyományos események    
 •    Karácsonyváró, húsvétváró kézműves délután szülőknek
 •    Születésnapok, névnapok megünneplése